REDNA LETNA SKUPŠČINA

Redna letna skupščina strelskega društva Policist je bila izvedena 30.3.2022 v prostorih Dvorane Tabor v Mariboru.

Podano je bilo poročilo o delu organov društva in letno poročilo. Podan je bil predlog programa dela SD Policist za leto 2022-2024.

25 LET PREDSEDNIKOVANJA GEORGE SIMIČA

Na skupščini je v imenu članov društva podpredsednik društva  Mirko Čubrič izročil priznanje predsedniku društva Georgu Simiču  za 25 letno neutrudljivo in uspešno delo na področju športnega strelstva. Georgovo delo se odraža v prenovi in vzdrževanju strelišča v Melju, ureditvi društvenega prostora, organizaciji tekmovanj, izobraževanju in treningu strelcev, če naštejemo samo nekatere od njegovih številnih društvenih aktivnosti.