1953 – STRELSKA DRUŽINA HEROJ SLAVKO ŠLANDER

Zgodovina SD Policist sega v daljno leto 1953. Pričela se je 27. marca 1953, ob 16.00 uri, ko je skupina strelskih zanesenjakov pri Okrožnih zaporih Maribor ustanovila novo strelsko družino. Poimenovali so jo Heroj Slavko Šlander. Ustanovitelji novega društva so bili: Angel Vidic, Ivan Tavčar, Stane Koželj, Gabrijel Šulin, Leopold Oražem, Rudi Bratkič, Franc Dolenc, Alojz Bevc, Franc Krajnc in Janez Kraševec.

Odločba o ustanovitvi SD. Društvo je bilo uradno vpisano v register Uprave za notranje zadeve MLO Maribor 28.04.1953, ko je bila izdana odločba o vpisu številka 2797/1-53. Sedež društva je bil na Vošnjakovi ul. 16 v Mariboru, predsedoval pa mu je Ivan Tavčar. Društvo je včlanjevalo policiste in paznike zaporov. Ivan Tavčar je društvo najverjetneje vodil vse do leta 1962, ko je funkcijo predsednika prevzel Alojzij Bevc. Leta 1958 se je v društvo včlanil tudi naš najstarejši član Ivan Žebela, ki je kot miličnik prišel delat v Maribor. Po njegovem pričevanju je ekipa SD nastopala z zračno puško v regionalnih Liga tekmovanjih, tekmovanju za Zlato puščico in na drugih memorialnih tekmovanjih. Posebej je omenil več kot 15 letno tradicionalno medsebojno tekmovanje med SD Miličnik in SD Matija Gubec iz Zaporov Dob. Ekipo SD Miličnik so sestavljali strelci Stane Kosi, Beno Valh, Martin Lenart, Konrad Lovrec, Adolf Kos, Martin Špur, Ivan Žebela in Jože Pleh. člani ekipe so trenirali na strelišču v kleti Postaje milice – Center v Cankarjevi ul. 3 ali na strelišču Zveze strelskih organizacij Maribor v Hutter bloku.

1968 – STRELSKA DRUŽINA MILIČNIK

Iz dokumentov hranjenih v Pokrajinskem arhivu Maribor je razvidno, da je 29.februarja 1968 potekal izredni občni zbor SD Heroj Slavko Šlander, ki ga je vodil takratni predsednik Leopold Mavsar. Tega leta je bilo v družino vključenih že 80 članov, med katerimi je bilo največ miličnikov. Na zboru je bilo izglasovano, da se zaradi večinskega članstva miličnikov v SD, ta preimenuje v SD Miličnik in sprejme nova Pravila družine. Družina pridobi tudi svoj družinski prapor. Na podlagi odločitve občnega zbora je Oddelek za upravno politične zadeve Skupščine občine Maribor 11. aprila 1968 izdal odločbo številka 024-66/68-12/12, s katero se je v register društev vpisala Strelska družina Miličnik.

1973

Iz ohranjenega zapisnika letne konference SD Miličnik, ki je bila 24. februarja 1973 v prostorih Postaje milice Maribor v Cankarjevi ul. 3, je moč ugotoviti, da je bil predsednik družine Konrad Lovrec. Družina je štela že 162 članov. Med člani je bilo 153 moških in 9 žensk. Strelci so imeli na voljo le eno štiri-stezno strelišče za zračno orožje v kleti Postaje milice, družina pa ni imela sodnikov, inštruktorjev in trenerjev. Ekipa družine je dosegala zelo dobre rezultate v Liga tekmovanjih in tekmovanjih za Zlato puščico v regiji. Regijsko Zlato puščico je tega leta osvojil član SD Ivan Žebela.

1975

10. novembra 1975 je na Vošnjakovi ul. 1 potekal izredni letni občni zbor SD Miličnik, na katerem so sprejeli nova PRAVILA družine. Družina je tega leta štela 185 članov, njen predsednik pa je bil Alojz Drakšič. Pravila so bila dokončno sprejeta 23. aprila 1976, ko jih je potrdil Oddelek za notranje zadeve Skupščine občine Maribor.

1976 – 1992

V tem dolgem obdobju ni bilo opravljenih nobenih sprememb, ki bi kakorkoli vplivale na organiziranost SD Miličnik. Kot predsedniki so družino vodili Matija Udovič, Danijel Žnidaršič, Branko Karba, Alojz Lopič in Avgust Volšek. Članstvo se je gibalo med 154 in 185 člani. Večina članov je bilo miličnikov. Zelo uspešni strelci so bili Ivan Žebela, Avgust Volšek, Peter Golob, Branko Zupanič, Adolf Kos in Nevenka Golob, ki so osvojili številne posamične in ekipne visoke uvrstitve na tekmovanjih z zračnim orožjem. Ob njih so bili seveda uspešni tudi drugi strelci družine. Člani družine so se kot posamezniki udeleževali tekmovanj za regijsko Zlato puščico, kot ekipa pa Liga tekmovanj v regiji, memoriala Branka Ivanuše in drugih tekmovanj v izvedbi Zveze strelskih organizacij Maribor ali drugih SD.