PREDSEDNIK SD:
George SIMIČ
PODPREDSEDNIK SD:
Mirko ČUBRIČ
TAJNIK-BLAGAJNIK:
Beno KNEZ
RAČUNOVODSTVO:
Darko FARIČ s.p.

NADZORNI ODBOR

Predsednik:
Bojan UDOVČ
Član:
Hajrudin OSMANOVIĆ
Član:
Albert MIHURKO

TEKMOVALNA KOMISIJA

Predsednik:
Boris SITAR-orožar
Član:
Jernej Kalšek
Član:
Marko JELEN

DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE

Predsednik:
Nevenka GOLOB
Član:
Marjan KOCIJANČIČ
Član:
Dušan WALDHÜTTER

UPRAVNI ODBOR

1. George Simič

2. Mirko Čubrič

3. Beno Knez

4. Boris Sitar

5. Nevenka Golob