PREDSEDNIK SD: George SIMIČ
PODPREDSEDNIK SD: Mirko ČUBRIČ
TAJNIK-BLAGAJNIK: Beno KNEZ
RAČUNOVODSTVO: Darko FARIČ s.p.

NADZORNI ODBOR

Predsednik: Bojan UDOVČ
Član: Hajrudin OSMANOVIĆ
Član: Albert MIHURKO

TEKMOVALNA KOMISIJA

Predsednik: Boris SITAR-orožar
Član: Jernej KALŠEK
Član: Alen ŠALAMUN

DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE

Predsednik: Nevenka GOLOB
Član: Marko JELEN
Član: Dušan WALDHÜTTER

UPRAVNI ODBOR

1. George Simič

2. Mirko Čubrič

3. Beno Knez

4. Boris Sitar

5. Nevenka Golob

Predsedniki od ustanovitve do danes