STRELSKO DRUŠTVO POLICIST MARIBOR

Kovanec in znamka ob 70-obletnici SD Policist

Ob 70-0bletnici SD Policist smo izdali tudi priložnostni kovanec in priložnostno znamko. Zainteresirani se lahko oglasite na sedežu SD Policist.

70. obletnica društva

STRELSKO DRUŠTVO POLICIST MARIBOR

Meljski Hrib 77
2000 Maribor

Želite postati član SD Policist

Vas zanima strelski šport in članstvo v strelskem društvu Policist ? Snemite prošnjo za sprejem v članstvo in jo pošljite na naš naslov.

Strelišče v Melju

Društveni prostor

Turnirji po Sloveniji

PARTNERJI