Kronologija SD Policist Maribor

1953

Začetek

27. marca 1953 ustanovitev
strelske družine "Heroj Slavko Šlander" Maribor. Predsednik: Ivan Tavčar.

1961

Odločba o lokaciji

Občinski strelski odbor Maribor Center pridobi odločbo o lokaciji za gradnjo malokaliberskega strelišča, k.o Orešje za Trdinovo ulico v Mariboru. Še istega leta je strelišče v uporabi.

1962

Novi predsednik

Novi predsednik postane Alojz Bevc.

1967

Upravljanje strelišča

Novo nastala ZSO Maribor (zveza strelskih organizacij), prevzame upravljanje s streliščem.

1968

Preimenovanje

Na zboru je izglasovano, da se zaradi večinskega članstva miličnikov v strelski družini ta preimenuje v SD Miličnik.
Predsednik: Leopold Mavsar.

1973

Članstvo se povečuje

Družina šteje že 162 članov.
Predsednik: Konrad Lovrenc.

1975

Preimenovanje

Strelska družina se preimenuje v strelska družina "Miličnik" Maribor.
Predsednik: Alojz Drakšič.

1976

Novi predsednik

Predsednik: Matija Udovič.

1978

Novi predsednik

Predsednik: Danijel Žnidaršič.

1980

Novi predsednik

Predsednik: Alojz Lopič.
Istega leta ga nadomesti Branimir Karba.

1984

Novi predsednik

Predsednik: Avgust Volšek.

1992

Preimenovanje

Strelska družina se preimenuje v strelska družina "Policist" Maribor. S spremembo pravilnika se odpro vrata tudi "zunanjim članom", ljudem, ki niso zaposleni v policiji ali zaporih
Predsednik: Bojan Udovč.

1996

Organizacija prve tekme

SD Policist organizira svojo 1. Odprto strelsko prvenstvo v streljanju s pištolo in revolverjem velikega kalibra.

1997

Novi predsednik

Dotedanji predsednik Bojan Udovč preda delo novemo predsedniku Georgu Simiču.
Strelska družina se preimenuje v strelsko društvo "Policist" Maribor.

1999

Nova članska izkaznica

Dotedanjo papirnato člansko izkaznico zamenja nova PVC izkaznica.

2002

Uporabno dovoljenje

Izdano je uporabno dovoljenje za strelišče v Melju.

2003

Abraham

Svečana akademija ob 50. obletnici društva je organizirana v domu obrambne vzgoje v Pekrah.
Ustvarjena spletna stran SD Policist.

2006

Skrbništvo

Zveza strelskih organizacij (ZSDM) in SD Policist podpišeta pogodbo o skrbništvu strelišča v Melju.

2007

Adam Tyc

Na obisku je svetovni prvak v hitrostnem streljanju-IPSC Adam Tyc.

2008

Članska izkaznica

Nova PVC članska izkaznica.

2010

Obnova strelišča

Pričetek obnovitvenih del na strelišču v Melju.

2011

Otvoritev strelišča

30.3.2011 Svečana otvoritev obnovljenega strelišča v Melju.

2012

Civilno strelišče

Izdano dovoljenje za opravljanje dejavnosti civilnega strelišča v Melju.
Prenovljena spletna stran.

2013

60.obletnica

V čast 60.obletnici je prirejeno odprto tekmovanje v streljanju s pištolo.
Svečana akademija ob 60. obletnici je organizirana v Narodnem domu Maribor.
Predstavitev strelskega športa in SD Policist na prireditvi " V sožitju rešujemo življenja 2013".
Grafični bienale - Bloška polica.
Izdelana je Facebook stran.

2014

Sprememba naziva

Strelsko društvo "Policist" Maribor se preimenuje v strelsko društvo Policist Maribor.
Interviev na Radio Slovenija - 1.program - Nočni Obisk.

2015

Nove članske izkaznice

Nova PVC članska izkaznica ( nadalje vsako leto z drugim motivom na zadnji strani).
Prvi trening za otroke z zračno pištolo.

2016

Zračna pištola

Predstavitev sekcije zračna pištola in ogled novih zračnih pištol.
Prvo tekmovanje mladih strelcev na državnem prvenstvu z zračnim orožjem.
Predstavitev SD Policist na prireditvi " V sožitju rešujemo življenja" in na festivalu mariborskega športa.
Sekcija SD Policist-ostrostrelna puška se udeleži tekmovanja MSNZ.

2017

Mladi strelci

Mladi strelci z zračno pištolo se udeležijo državnega prvenstva na Rogli.

2018

Videonadzor

Montiran je videonadzor na strelišču.

2019

Spremljannje rezultatov na spletu

Dodana je spletna stran, na kateri lahko tekmovalci v
realnem času spremljajo rezultate
tekmovanj Alpe-Adria in mojster pištole.
Srebrna medalja na državnem prvenstvu z zračnim orožjem v disciplini zračna pištola.